WAAR GAAT HET OVER?

‘Geef me een paar dichters als managers. Dichters zijn originele systeem denkers (..) Dichters, de ongekroonde systeemdenkers, zijn onze échte digitale bedenkers. Ik geloof, dat we uit hun midden onze toekomstige, nieuwe zakelijke leiders zullen recruteren.’

Sidney Harman, CEO Multimiljonaire of a stereo components company

Bij Sony gaan we ervan uit, dat alle producten van onze concurrenten eigenlijk dezelfde technologie, prestatie en kenmerken bezitten. Design is het enige aspect waarmee een product zich op de markt zal kunnen onderscheiden.

Norio Ohga, topman van Sony

Volleerd zijn in design, empatisch vermogen en ander zogenaamde ‘softe’ eigenschappen ( van de ‘rechter hersenhelft’) is nu de belangrijkste voorwaarde voor personen en bedrijven om zich te onderscheiden in een overvolle markt.

Daniel Pink

 
 
Home
 
 

Een belangrijk aspect van de rechterkant van onze hersenen is, dat zij geen tijd kent.
Je zou als het ware kunnen zeggen, dat deze kant van de hersenen in de eeuwigheid leeft.
Het eeuwige Nu.

De linkerkant is de man of vrouw van de klok; de eeuwigheid gevangen in cijfers en nummers.
Dat is het domein van de linkerkant van de hersenen waar iedere verbinding met het grotere geheel ontbreekt.
Een geisoleerde en vaak levenloze werkelijkheid.

Eb en vloed, opgang en neergang zijn onlosmakelijk met het leven verbonden.
Wat een begin heeft, heeft ook een einde.
Niets wat het menselijke bestaan betreft ontkomt aan deze universele wet. Of het nu ons persoonlijk leven betreft, een samenleving, een maatschappelijke orde of succesvol ondernemen.

Is er een vorm van ontsnapping mogelijk?
Ja!
Het is de rechterkant van de hersenen die ons een vluchtweg biedt. Immers, deze kant is de verandering zelf!

De grote manager-strateeg Daniel Pink heeft als eerste de kwaliteit van het nieuwe tijdperk waarin we nu leven blootgelegd:
“De toekomst behoort tot een heel verschillend soort mens met een totaal ander bewustzijn – creativelingen en degenen met inlevingsvermogen, zij die patronen kunnen herkennen en betekenis geven aan de wereld om hen heen.’